Abstract

       Chimia electroanalitică joacă un rol foarte important în protecţia mediului înconjurător, în particular, senzorii electrochimici sunt foarte atrăgători pentru monitorizarea  poluanţilor prioritari la faţa locului, precum şi pentru rezolvarea altor necesităţi de mediu. Aceşti senzori sunt recunoscuţi ca fiind sensibili şi selectivi faţă de speciile electroactive, rapizi şi precişi, compacţi, portabili şi cu un cost redus. Aceste caracteristici au realizat deja un puternic impact şi asupra descentralizării analizei clinice. Totuşi, în ciuda potenţialului mare pentru monitorizări de mediu, alte aplicaţii largi ale senzorilor electrochimici pentru controlul poluării sunt încă în stadiu incipient.

 

       Proiectul de cercetare propus intitulat SENZORI PENTRU METALE BAZATI PE ELECTROZI MODIFICATI CU AZULENE PENTRU CONTROLUL CALITATII APEI (SENSORS FOR METALS BASED ON AZULENES MODIFIED ELECTRODES FOR WATER QUALITY MONITORING), acronim SEMEMA poate avea o importanţă semnificativă în dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul senzorilor  electrochimici. Tema, proiectului aparţine domeniului de dezvoltare a senzorilor electrochimici,  bazaţi pe electrozi modificaţi cu filme complexante poliazulenice, domeniu de interes major în cercetarea internaţională. Cercetarea propusă urmăreşte calea de obţinere a unor senzori amperometrici sensibili la poluanţi, precum metalele grele, în special, pentru  mercur, cupru, plumb şi cadmiu, dar nu se limitează la aceste specii.

 

       Proiectul se încadrează în cercetarea globală privind sistemele macrociclice şi macropoliciclice de tip gazdă, precum sunt eterii coroană şi criptanzii. Dintre moleculele relevante din chimia supramoleculară, capabile să lege selectiv specii organice sau anorganice, încărcate electric sau nu, există unele care pot fi considerate elementare. Ele manifestă proprietăţi de recunoaştere pe baza cărora, după funcţionalizare, se poate obţine prin electropolimerizare un strat sensibil subţire. De obicei, transpoziţia proprietăţilor dintr-un sistem omogen într-unul heterogen are următoarele avantaje: utilizarea unei cantităţi semnificativ mai mici de ligand în comparaţie cu acelaşi sistem în fază omogenă, posibilitatea de automatizare a metodei de analiză într-un flux tehnologic (sistem on-line), miniaturizarea sistemului de detecţie.

 

       Proiectul se integrează în domeniul materialelor, proceselor şi produselor inovative (7), tehnologii şi produse mecanice de înaltă precizie şi sisteme mecatronice (Domeniul 7.3), echipamente şi aparate de înaltă precizie pentru testarea şi controlul parametrilor de mediu şi a calităţii alimentelor de bază (7.3.10) şi propune o cercetare pentru obţinerea de noi senzori electrochimici pentru detecţia de metale din ape. Proiectul se bazează pe sinergia în cercetare a partenerilor cu abilităţi multidisciplinare din Universitatea Politehnică din Bucureşti - coordonator CO, trei unităţi de cercetare şi dezvoltare – Centrul de Chimie Organică C.D. Neniţescu coordonat de Academia Română – partener P1, Institutul Naţional R&D pentru Optoelectronică – INOE 2000 – partener P2 şi Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare ECOIND – partener P3, precum şi un agent economic interesat în cercetare în ştiinţele fizice şi chimice SC ANALIST SERVICE SRL – partener P4.

 

       Coordonatorul şi partenerii săi au infrastructura şi resursele umane necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului (45 de persoane implicate, dintre care 30% sunt tineri). Activităţile de cercetare propuse sunt compatibile cu resursele umane şi materiale ale partenerilor, respectiv: sinteza şi caracterizarea compuşilor organici (P1), determinarea proprietăţilor electrochimice şi expertiza formării de filme, precum şi în evaluarea proprietăţilor de recunoaştere moleculară (CO), expertiza în caracterizarea suprafeţelor prin metode fizice şi în fabricarea şi testarea prototipurilor şi brevetare (P2), experienţă în noi metode de testare şi validare (P3), experienţă practică/curentă în testarea conţinutului apei utilizând metode clasice şi metode avansate de analiză (P4).