Estimated Results

  • Noi metode de sinteză a compuşilor azulenici (nedescrise până acum în literatură)
  • Noi compuşi azulenici (nedescrişi până acum în literatură)
  • Date fizico-chimice pentru noii compuşi (care nu sunt descrise până acum în literatură)
  • Proprietăţi de recunoaştere a cationilor de către noii compuşi sintetizaţi 
  • Noi electrozi modificaţi pentru electroanaliza ionilor metalici
  • Validarea noii metode de determinare a metalelor prin utilizarea electrozilor modificaţi
  • Implementarea noii metode de determinare a metalelor între metodele curente folosite pentru caracterizarea apelor.