Objectives

  • Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a unor liganzi redox noi pe bază de azulene
  • Evidenţierea proprietăţilor de recunoastere electrochimică a liganzilor faţă de ioni metalici (în special ai metalelor grele)
  • Imobilizarea de liganzi pe suprafeţele unor electrozi pentru obţinerea de electrozi modificaţi
  • Testarea electrozilor modificaţi ca senzori pentru detectarea ionilor metalici
  • Validarea metodei bazate pe electrozi modificaţi pentru detectarea metalelor grele din apă
  • Aplicarea metodei bazate pe electrozi modificaţi în monitorizarea poluării apelor